کاشت ۴۲۰ هکتار گندم در Untitled 1

مهمان عزیز فقط اعضاء تالار گفتگوی نجف آباد میتوانند لینک ها و پیوست ها را مشاهده کنند.

لطفا عضو شوید

ایمنا: مطهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در کشت پاییزه گندم امسال که از نیمه دوم مهر تا اواسط آذر ماه ادامه داشت، با توزیع بیش از ۹۸ تن بذر گندم آبی در بین کشاورزان، چهار صد و بیست هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت گندم اختصاص پیدا کرد.
وی با اعلام سهم ۷۷درصدی کشت مکانیزه در زراعت گندم امسال بیان داشت: « تاریخ کشت مناسب، آماده سازی مطلوب زمین، کشت مکانیزه، تغذیه بذر، استفاده بهینه از کودهای شیمیایی، آبیاری به موقع و رعایت اصول فنی از جمله عواملی هستند که با رعایت آن ها می توان علی رغم کمبود بارندگی ها، به برداشت محصولی مناسب امیدوار بود.»
مطهری استفاده از روش های آبیاری جدید را راهکاری مناسب جهت مقابله با ادامه وضعیت خشکسالی دانست و اظهار داشت: «در همین راستا و پس از برپایی جلسات ترویجی متعدد، در سطح ۲۳هکتار از اراضی زراعی شهرستان روش آبیاری تیپ در مورد گندم رقم سیوند عملیاتی شده است.»
مدیر جهاد کشاورزی Untitled 1

مهمان عزیز فقط اعضاء تالار گفتگوی نجف آباد میتوانند لینک ها و پیوست ها را مشاهده کنند.

لطفا عضو شوید
احداث سه سایت الگویی جامع تولیدی و ترویجی گندم با مجموع مساحت ۲۸ هکتار دیگر مطلبی بود که مطهری با اعلام آن افزود: « در این سایت ها کشاورزان اصلی و زیرشاخه ها به صورت ک Untitled 1

مهمان عزیز فقط اعضاء تالار گفتگوی نجف آباد میتوانند لینک ها و پیوست ها را مشاهده کنند.

لطفا عضو شوید در این سایت ها مواردی مانند رعایت تناوب زراعی، عمق و تراکم مناسب کاشت، استفاده از ارقام اصلاح شده و پر محصول، مصرف بهینه از کود های شیمیایی بر اساس آزمون خاک، بهره گیری از کودهای بیولوژیکی مورد تایید، مبارزه به موقع و تلفیقی با علف های هرز، آفات و بیماری های احتمالی در کنار کنترل ضایعات در زمان برداشت به بهره برداران آموزش داده می شود.
مدیریت جهاد کشاورزی Untitled 1

مهمان عزیز فقط اعضاء تالار گفتگوی نجف آباد میتوانند لینک ها و پیوست ها را مشاهده کنند.

لطفا عضو شوید