نقض برجام عبرتی برای دیگر برجام ها باشد📣 حسناتی امام جمعه Untitled 1

مهمان عزیز فقط اعضاء تالار گفتگوی نجف آباد میتوانند لینک ها و پیوست ها را مشاهده کنند.

لطفا عضو شوید
🚩وی گفت: باید امیدوار باشیم و امور را حمل به صحت کنیم، امیدواریم قطعا دولت به سخنان و رهنمودهای رهبر عزیزمان که خیلی صریح و قاطع پیرامون نقض برجام صحبت کردند توجه جدی و ویژه داشته باشد.


🌠 Untitled 1

مهمان عزیز فقط اعضاء تالار گفتگوی نجف آباد میتوانند لینک ها و پیوست ها را مشاهده کنند.

لطفا عضو شوید
Untitled 1

مهمان عزیز فقط اعضاء تالار گفتگوی نجف آباد میتوانند لینک ها و پیوست ها را مشاهده کنند.

لطفا عضو شوید